استفاده از JsonView در فریم ورک اسپرینگ (Spring Framework)

پیش از هر چیز باید بگویم که این نوشته مربوط به برنامه‌نویسی در فریم‌ورک اسپرینگ است؛ اگر با این فریم‌ورک آشنایی ندارید، خواندن این نوشته‌ی من در مورد این چهارچوب برنامه‌نویسی می‌تواند برای شما مفید باشد. به طور معمول برای نمایش دیتا به کاربر از view model استفاده می‌کنیم؛ اما گاهی اوقات پیش می‌آید که در جایی از پروژه، تمام فیلدهای view model را نیاز داشته باشیم و در جای دیگر بخشی از این فیلدها مورد نیاز باشد.

یک راه حل برای انجام این کار، استفاده از (DTO (Domain Transfer Object است که فیلدهای مورد نظر خود را در آن قرار داده و returnType متدهایمان را از نوع آن DTO بگیریم. اما این کار به نوعی باعث ایجاد افزونگی می‌شود؛ چون احتمالا در کد خود متدهایی خواهیم داشت که کار یکسانی انجام می‌دهند و فقط returnType آنها متفاوت است؛ به عنوان مثال دو متد getAll خواهیم داشت که خروجی یکی از نوع view model است و خروجی دیگری از نوع DTO. در صورتی که کاری که هر دو متد انجام می‌دهند کار یکسانی است.

راه حل دوم برای انجام این کار، استفاده از JsonView است؛ با استفاده از آن می‌توان فیلدهای مورد نظر خود را که می‌خواهیم در json خروجی باشد را در view model مشخص کنیم. خوشبختانه Spring Framework 4.x به طور پیش‌فرض از JsonView پشتیبانی می‌کند. برای انجام باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 • یک کلاس به نام View به صورت زیر ایجاد می‌کنیم:
public class View { 
   public interface Summary {} 
}
 • حال در view model مورد نظر خود، فیلدهایی را که می‌خواهیم در خروجی باشد را با JsonView@ مشخص می‌کنیم:
public class GroupsViewModel extends BaseEntityViewModel<Long> { 
   @JsonView(View.Summary.class) 
   private String        title; 
   private String        description; 
   private Set<UserViewModel>  users; 
}
 • سپس در Controller برای متدی که می‌خواهیم فقط شامل فیلدهای مشخص شده باشد JsonView@ را به صورت زیر اضافه می‌کنیم:
@RestController 
@RequestMapping("/group") 
public class GroupsController { 
   @Autowired 
   private IGroupsService   iGroupsService; 
 
   @RequestMapping("/getAllGroups") 
   @JsonView(View.Summary.class) 
   @ResponseBody 
   public List<GroupsViewModel> getAllGroups() { 
     return ModelMapper.mapList(iGroupsService.getAll(), GroupsViewModel.class); 
   } 

با این کار در json خروجی فقط فیلدهایی که در view model مشخص کرده‌ایم نمایش داده خواهند شد.

حال اگر بخواهیم از این روند به صورت inheritanceو سلسله مراتبی استفاده کنیم (برای مثال GroupsViewModel را در نظر بگیرید که یک attribute به صورت Set users دارد؛ حال اگر بخواهیم که در UserViewModel هم فقط چند فیلد انتخاب شده در  json خروجی باشند، لازم است که کلاس View  به صورت زیر تغییر کند:

public class View { 
   public interface Summary {} 
   public interface SummaryWithRecipients extends Summary {} 
}

همچنین باید Annotation مرود استفاده برای Set  users به صورت زیر باشد:

public class GroupsViewModel extends BaseEntityViewModel<Long> { 
   @JsonView(View.Summary.class) 
   private String        title; 
   private String        description; 
   @JsonView(View.SummaryWithRecipients.class) 
   private Set<UserViewModel>  users; 
}

و فیلدهای مورد نظر (را که می‌خواهیم در json خروجی باشند) در UserViewModel را همانند مدل GroupsViewModel به صورت زیر مشخص می‌کنیم:

public class UserViewModel extends BaseEntityViewModel<Long> { 
   @JsonView(View.Summary.class) 
   private String   username; 
   @JsonView(View.Summary.class) 
   private String   firstname; 
   @JsonView(View.Summary.class) 
   private String   lastname; 
   private String   email; 
   private String   password; 
}

همچنین باید Annotation مورد استفاده در متد کنترلر از (JsonView(View.Summary.class@ به (JsonView(View.SummaryWithRecipients.class@ تغییر کند.


برچسب‌ها:،،،،،،
مرتضی اسدی
مرتضی اسدی
سلام! من مرتضی اسدی هستم، یک توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزار و در این وبلاگ دست‌نوشته‌هایم را می‌نویسم.