پست‌های دارای برچسب “سالروز-تولد”

۲۵ سالگی

این قافله عمر عجب می‌گذرد/دریاب دمی که با طرب می‌گذرد [ادامه مطلب]

۲۳ سالگی

این قافله عمر عجب می‌گذرد/دریاب دمی که با طرب می‌گذرد [ادامه مطلب]

تولدم مبارک

این قافله عمر عجب می‌گذرد / دریاب دمی که با طرب می گذرد … روز های زیادی آمدند و رفتند تا که امروز شمارگان عمر...[ادامه مطلب]