پست‌های دارای برچسب “آثار-و-سخنان-دکتر-علی-شریعتی”

کمی درباره دکتر شریعتی

سخن گفتن درباره دکتر شریعتی چیز تازه ای نیست…سال هاست که درباره او حرف می زنند…در این سال ها عده ای همواره او را ستودند...[ادامه مطلب]